Menu

Udeležili smo se Raziskovalnega simpozija skupine Impol 2016

15. 10. 2016
V četrtek, 13. 10. 2016, so se naši zaposleni udeležeili Raziskovalnega simpozija skupine Impol. Program simpozija je bil razdeljen na štiri sklope. Po uvodnem pozdravu glavnega izvršnega direktorja skupine Impol, Edvarda Slačka, so bile v okviru prvega sklopa predstavljene izkušnje drugih podjetij. V drugem sklopu je bil poudarek na prihodnosti skupine Impol, divizije livarništva, stiskalništva in valjarništva so predstavili direktorji. Tretji sklop je vključeval tehnološke izzive s katerimi se skupina trenutno srečuje. Za zaključek so bili v četrtem sklopu predstavljeni tudi izzivi s katerimi se srečujejo podporni procesi.