Išči

Skupaj gradimo boljši jutri

Pri politiki poslovanja in sprejemanju odločitev o razvoju vedno upoštevamo najpomembnejši dejavnik, in sicer skrb za zaposlene. Težimo k partnerskemu odnosu z zaposlenimi, ki temelji na odgovornosti, poštenosti in usmerjenosti v prihodnost. Kot del skupine Impol se uvrščamo med najboljše zaposlovalce na regionalnem in tudi državnem nivoju, saj vedno poskrbimo za finančno varnost naših zaposlenih, obenem pa jim nudimo ugodne pogoje za njihovo rast in razvoj.

Naši zaposleni se zavedajo, da so naše najpomembnejše vrednote, ki ustvarjajo našo konkurenčno prednost v svetovnem merilu, prilagodljivost, inovativnost, kakovost in lojalnost. Tudi politika upravljanja z zaposlenimi se ravna po teh smernicah.

  • Svojo konkurenčno prednost gradimo na zaposlenih in na njihovih kompetencah, zato intenzivneje pristopamo k razvoju kompetenc zaposlenih.
  • Z zaposlenimi komuniciramo preko korporativnih internih medijev skupine Impol (časopis Metalurg, mesečnik Metalurgov poročevalec) prav tako smo za informiranje zaposlenih o poslovanju družbe formirali INFO center v središču proizvodnega procesa.
  • V okviru skupine Impol se za zaposlene vsako leto organizirajo številni dogodki (športne igre, dogodki za otroke, dogodki za inovatorje, raziskovalce, upokojence …).
  • V okviru Društva za promocijo zdravja Impol pa skrbimo tudi za aktivno športno in kulturno življenje naših zaposlenih.