Išči
1825

Zametki Impola

Prve zametke Impola sta vzpostavila brata Vincenc in Anton Sternberger, ki sta 19. marca 1825 od Ignaca Greissmayerja kupila plavž in kovačijo. Posest je zajemala dve kotlarni in dve stanovanjski hiši. Še isto leto sta pričela izdelovati bakrene izdelke. Dokazi o poteku proizvodnje so tudi nadaljnji nakupi bratov Sternberger, ki sta svoje premoženje povečala tudi z nakupom gozdov, s pomočjo katerih sta zagotovila dovolj lesa, ki so ga uporabljali za kurjavo v obratih in izdelavo oglja.

Okrog leta 1840 je bilo zaposlenih 20 delavcev, lastnik Vincenc pa je imel inženirski izpit, ki ga je delal v valjarni za baker in medenino. Po tem času je bilo prisotno širjenje proizvodnega programa izdelkov in polizdelkov iz bakra, medenine ter brona.

Med leti 1954 in 1960 je Impol postopoma preusmeril proizvodnjo iz predelave bakra v predelavo aluminija zaradi rasti porabe aluminija in ocen o njegovi perspektivnosti.

1962

Pričetek proizvodnje rondelic

Leta 1962 je Impol pričel s proizvodnjo rondelic. Po reorganizaciji je ta del proizvodnje prešel pod samostojno družbo Rondal. V tem vmesnem obdobju družba Rondal ni bila del skupine Impol. V tistem obdobju, natančneje leta 1995 je Rondal osvojil standard ISO 9001 kar nakazuje, da je že takrat bila v ospredju učinkovitost in naravnanost h kupcu.

2012

Rondal ponovno v lasti Impola

V začetku leta 2012 je skupina Impol družbo Rondal ponovno odkupila in pripojila nazaj. Od takrat družba Rondal deluje v okviru skupine Impol.