Išči

ISO 9001:2015

Naš sistem vodenja kakovosti temelji na standardu ISO 9001, ki smo ga pridobili leta 1995, ko je certifikacijska hiša BVQI prvič potrdila skladnost našega delovanja z najvišjimi zahtevami mednarodnega okolja. Našo predanost kakovosti nadgrajujemo z uvajanjem nenehnih izboljšav, ki nam omogočajo doseganje dobrih poslovnih rezultatov. Z rednimi kontrolnimi in recertifikacijskimi presojami potrjujemo, da delujemo skladno s sistemom, ki smo si ga zastavili.

Marca 2017 smo uspešno opravili presojo in recertifikacijo po nadgrajenem standardu ISO 9001:2015.

IATF 16949:2016

Leta 2017 je v družbi Rondal prvič potekala presoja za pridobitev standarda avtomobilske industrije IATF 16949:2016. Presoja je potekala pod okriljem presojevalske hiše Bureau Veritas in je bila izjemno izčrpna in natančna. Presojevalci so se osredotočili predvsem na prepoznavanje in obvladovanje tveganj ter priložnosti, obvladovanja vhodne surovine in ostalega materiala ter na nadzor vseh storitev, ki jih izvajajo posamični procesi. Med presojo je bil poseben poudarek namenjen evidentiranju zahtev kupcev, obravnavanju zahtev in realizaciji le-teh tekom vseh procesov. Seveda je bilo pod drobnogled vzeto tudi obvladovanje kakovosti in nadzor procesa proizvajanja izdelkov, ki so namenjeni za potrebe avtomobilske industrije.

Pridobitev certifikata po standardu IATF 16949:2016 za Rondal nujen pogoj za doseganje boljših rezultatov na področju kakovosti izdelkov in posledično prodor na trg avtomobilske industrije, saj s tem pridobivamo še večje zaupanje naših kupcev.

ISO 14001:2015

Certifikat ISO 14001 smo pridobili leta 2017.

ISO 45001:2018

Certifikat OHSAS 18001 smo prejeli avgusta 2017 opravili recertifikacijo v ISO 45001:2018 v juliju 2020. Certifikat je mednarodno veljaven dokument, ki zaposlenim, kupcem in zainteresirani javnosti potrjuje, da sistematično skrbimo za zdravje in varnost zaposlenih ter to področje nenehno izboljšujemo. Certifikat nam je podelila akreditirana certifikacijska hiša Bureau Veritas. Z rednimi kontrolnimi in recertifikacijskimi presojami, ki jih izvajajo presojevalci certifikacijske hiše BV, potrjujemo in bomo potrjevali tudi v prihodnje, da je sistem poklicnega zdravja in varnosti primeren, da se izvaja na vseh ravneh Rondalovega delovanja ter da dosegamo nenehno izboljševanje na področju poklicnega zdravja in varnosti vseh zaposlenih.