Menu

Podjetje Rondal d.o.o. uspešno izvedlo recertifikacijo standarda ISO 9001

Slovenska Bistrica, 8. 3. 2017
ISO 9001:2015 organizacijam omogoča, da se lažje prilagajajo spreminjajočim se zahtevam sodobnega gospodarstva in vse večjim okoljskim ter tehnološkim izzivom. Sistem poslovanja po ISO 9001 krepi sposobnost organizacij, da zadovoljujejo potrebe in pričakovanja svojih strank. Standard zagotavlja trdne temelje za nenehno rast in uspeh organizacij. Poznavalci temu standardu pravijo tudi ''paradni konj' vseh standardov.

Tudi RONDAL deluje v dinamičnem in vedno zahtevnejšem globalnem okolju. Na temelju sedaj še nadgrajenega standarda ISO 9001:2015 svojim strankam in poslovnim partnerjem zagotavljamo in uresničujemo vseh osem načel vodenja kakovosti po tem standardu: 
- Sistemski pristop k vodenju,
- Nenehne izboljšave,
- Odločanje na podlagi dejstev,
- Vzajemno koristni odnosi z dobavitelji,
- Osredotočenost na odjemalce,
- Vodenje,
- Vključevanje ljudi,
- Procesni pristop.