Menu

Kakovost

V podjetju Rondal smo predani ustvarjanju dobrih delovnih pogojev za zaposlene, ohranjanju zdravja in varnosti za zaposlene, vzpostavljanju poštenega odnosa do naših sodelavcev ter spodbujanju motivacije in zavzetosti za delo. Vse to je namreč še kako potrebno za zagotavljanje kakovostnih izdelkov in storitev.

  • Z razvojem in naložbami se trudimo, da imajo naši zaposleni dobre delovne pogoje za delo in da aktivno vplivamo na zmanjšanje delovnih nezgod.
  • Skrbimo, da naši zaposleni prejemajo plače, ki so višje od povprečja v panogi in slovenskega povprečja. Zaposleni vsako leto prejmejo najvišji možni (neobdavčeni) regres, ob doseganju začrtanih letnih ciljev pa tudi trinajsto plačo.
  • Vsako leto so v skupini Impol, znotraj katere deluje družba Rondal, d. o. o., organizirani dogodki, s katerimi se spodbuja druženje in dober odnos med zaposlenimi. 
  • Stik vzdržujemo tudi z nekdanjimi zaposlenimi, našimi upokojenci, za katere je vsako leto organizirano srečanje, na katerem prejmejo drobne pozornosti.

Usmerjamo se k minimiziranju neugodnih vplivov na okolje

  • Izvajamo številne aktivnosti, s katerimi zagotavljamo minimalno obremenjevanje okolja.
  • Skrbno spremljamo naše okoljske cilje in programe ter njihovo realizacijo.

Poslujemo transparentno, pošteno in skladno z visokimi moralnimi in etičnimi standardi

Naše poslovanje je organizirano skladno s Kodeksom poslovnih ravnanj skupine Impol, ki ga je sprejel Upravni odbor družbe Impol 2000, d. d.