Menu

Certifikat ISO 45001:2018

Certifikat OHSAS 18001 smo prejeli avgusta 2017 opravili recertifikacijo v ISO 45001:2018 v juliju 2020. Certifikat je mednarodno veljaven dokument, ki zaposlenim, kupcem in zainteresirani javnosti potrjuje, da sistematično skrbimo za zdravje in varnost zaposlenih ter to področje nenehno izboljšujemo. Certifikat nam je podelila akreditirana certifikacijska hiša Bureau Veritas. Z rednimi kontrolnimi in recertifikacijskimi presojami, ki jih izvajajo presojevalci certifikacijske hiše BV, potrjujemo in bomo potrjevali tudi v prihodnje, da je sistem poklicnega zdravja in varnosti primeren, da se izvaja na vseh ravneh Rondalovega delovanja ter da dosegamo nenehno izboljševanje na področju poklicnega zdravja in varnosti vseh zaposlenih.